Het nieuwe jaar is begonnen en je hebt ongetwijfeld weer een paar goede voornemens. Maar leiden deze voornemens wel tot echte verandering? Of zijn het slechts aanpassingen in je gedrag die na verloop van tijd toch weer verwateren?

 

Hoe kun je veranderingen doorvoeren die duurzaam en bestendig zijn? Als je echt verandering wilt, dan kun je het beter rigoureuzer aanpakken.

 

Een onvermijdelijke vraag

Stoppen met roken, gezonder eten, meer bewegen, het zijn voornemens die je vast al een keer hebt gehad. Je focust je op één of meer van deze dingen om iets in je leven te veranderen. En als het lukt, heb je het gevoel dat je een grote stap hebt gezet.

Toch is dit niet meer dan een gedragsverandering. Hoewel het een grote impact op je kan hebben, is het slechts een klein onderdeel van je bestaan. Je hebt in een klein deelgebied iets veranderd en dat zal zeker zijn invloed hebben op de rest van jouw leven. Maar de verandering zelf beperkt zich voornamelijk tot dit deelgebied.

Een diepgaande verandering voltrekt zich relatief traag, als je één voor één zo’n deelgebied aanpakt. Wil je sneller ontwikkelen, dan is er een andere insteek nodig. Dan kun je beter naar de basis gaan in plaats van aan de oppervlakte dingen te veranderen.

Maar hoe doe je dat dan? Hoe zorg je ervoor dat je veranderingen vanaf de basis integreert in je leven?

Om blijvende veranderingen in je leven te bewerkstelligen, kun je het beste werken met veranderingen van binnenuit. In plaats van te werken van buiten naar binnen zorgt de beweging van binnen naar buiten voor blijvend resultaat.

Wil je dingen in je leven blijvend veranderen, verander dan wie je bent! Kijk in plaats van wat je anders wilt doen naar wie je liever wilt zijn! De onvermijdelijke vraag is dus:

Wie wil je zijn?

 

Gedachte, woord en daad

Je gedragingen zijn een uiting van wie je bent. Elke keuze, elke handeling, elk woord dat je uitspreekt is een uitdrukking van wie jij bent. En elke keuze, handeling of uitspraak komt ergens vandaan.

De oorsprong van jouw keuzes, handelingen en spreken ligt in je gedachten. Elke daad of woord is als het ware een gestolde gedachte. Elke gedachte is in potentie een bron van creatie.

Als je wilt weten waarom jij creëert wat je creëert in je leven, onderzoek dan je gedachten. Zij verraden de oorsprong van je handelen en spreken en onthullen wie jij werkelijk bent. Jij bent een creatie-‘machine’ die onophoudelijk werkt en je gedachten zijn de brandstof voor deze machine.

Als je met je aandacht diep bij jezelf naar binnen gaat en goed kijkt, dan kun je zien dat deze gedachten op hun beurt een diepere oorsprong hebben. Door je gedachten te onderzoeken ga je ontdekken dat je meer bent dan je aanvankelijk ‘dacht’. Voorbij je gedachten en overtuigingen ligt in jouw diepste kern de bron van jouw zijn.

 

Van intentie tot creatie

In deze kern ligt jouw blauwdruk voor dit leven. Daar vind je de diepste intenties die je in dit leven hebt geplaatst. Deze intenties manifesteren in gedachte, woord en daad wie jij in essentie bent. Verander je intenties en je verandert wie je bent!

Hoe pas je dit nu toe in je dagelijks leven? Hoe kun je ervoor zorgen dat jouw intenties bewuste creaties worden in het leven van alledag?

Zoek om te beginnen de stilte op en ga diep bij jezelf naar binnen. Zoek een rustig moment op een rustige plek en richt je aandacht diep naar binnen. Dat kan aanvankelijk lastig zijn, maar hoe vaker je het doet hoe makkelijker het gaat.

In de stilte wordt duidelijk waar jouw diepste verlangens liggen, wat jouw diepste intenties zijn. Als je bij jezelf ontdekt wat je belangrijkste intenties zijn in dit leven, neem dan elke dag (liefst in de ochtend) een moment om deze intenties bewust te voelen.

Daarna verwoord je ze met een bekrachtigende affirmatie, bijvoorbeeld: ‘ik ben dienstbaar’ of ‘ik zorg goed voor mezelf’. Neem de affirmatie mee door de dag heen en je zult zien dat het bijzonder krachtig werkt.

Na verloop van tijd zul je zien dat je intentie zich vertaalt naar tastbare resultaten in de praktijk. Dan zul je vanzelf stoppen met roken of meer gaan bewegen. Je gaat vanzelf die dingen doen die in overeenstemming zijn met wie jij bent.

 

Wat zijn jouw diepste intenties?

Ben jij je bewust van je gedachten? Ben jij je bewust van je diepste intenties?
Deel je intenties en je ervaringen hieronder en stimuleer je medelezer om bewuster te creëren.

Hartegroet,

Peter.

Share This