Als het gaat om winnen of verliezen, verwerven of loslaten, dan kiezen we in de meeste gevallen het liefst voor het eerste van de twee.

In het algemeen besteden we de meeste tijd aan het verwerven van iets. Dat kan zijn in de vorm van geld, een baan, een huis of allerlei spullen. Maar ook in termen van relaties – je maakt vrienden, zoekt een partner of zakenrelaties – ben je bezig mensen naar je toe te trekken. Of je vergaart bijvoorbeeld kennis door een opleiding of een cursus te volgen, boeken te lezen of interessante gesprekken te voeren.

Maar als het gaat om verliezen of loslaten, maak je daar ook bewuste keuzes in? Of zijn dit eerder dingen die jou overkomen?

 

De betekenis van verworvenheden

Wanneer je kijkt naar hoeveel moeite, tijd en energie je steekt in het verwerven van dingen of het opbouwen van relaties, dan kan het niet anders dan dat je daar waarde aan hecht. Die dingen zijn kennelijk belangrijk voor jou.

Het is heel natuurlijk dat bepaalde dingen belangrijk zijn voor jou. Je wilt graag een dak boven je hoofd, warmte en fatsoenlijk te eten. Primaire levensbehoeften zijn voor iedereen belangrijk.
Ook betekenisvolle relaties zijn van invloed op jouw kwaliteit van leven. Liefdevolle aandacht krijgen van iemand zal jou voeden en je eigenwaarde vermeerderen. Ook geestelijk zul je jezelf willen blijven voeden. Je hebt de intrinsieke beweging om te blijven groeien en te ontwikkelen.

Je doet je best om al deze dingen te verwerven en ook om ze niet te verliezen. Maar waarom doe je zo je best om ze niet kwijt te raken? Wat zou er gebeuren als je deze dingen niet meer hebt? Wat zou er gebeuren wanneer je ze verliest?

 

De pijn van gehechtheid

We omringen we ons graag met leuke spullen en fijne mensen. Dat doen we, omdat die ons een goed gevoel geven. En als we deze spullen of mensen moeten loslaten, kan dat pijn doen. In de meeste gevallen willen we deze pijn niet voelen. We hebben ons gehecht aan bepaalde zaken of mensen en het is deze gehechtheid die afscheid nemen moeilijk maakt.

In het geval het om materiële bezittingen gaat, kun je misschien de stap zetten om je gehechtheid aan materie voor een deel los te laten. Als je je baan verliest en je je huis moet verkopen, ontdek je wellicht dat een huurhuis niet zo vervelend is als je misschien wel dacht. Je merkt dat je veel dingen die je had, niet echt nodig hebt en dat je met minder ook toe kunt.
Ik heb een keer een man ontmoet die geheel uit vrije wil koos voor een zwerversbestaan. Deze intelligente man was vrij van de afhankelijkheid van materiële bezittingen.

Wanneer je bijvoorbeeld je relatie kwijtraakt, kan het moeilijk zijn om de persoon in kwestie los te laten. Je hebt jarenlang samengeleefd en bent met elkaar vergroeid geraakt. Dan kan het loslaten pijnlijk zijn, omdat er hechte banden worden doorgesneden. Je wordt weer helemaal op jezelf teruggeworpen.

 

Verliezen is winnen

Het loslaten van deze dingen brengt een gevoel van afgescheidenheid voort. En dit is het laatste dat je wilt voelen. Je bent liever bezig met het tot stand brengen – en dus het voelen – van verbinding. Je wilt ervaren dat jij en de ander niet los staan van elkaar. Een gevoel dat teruggaat naar je eerste levensjaar of daarvoor. Je wilt herinnerd worden aan de momenten dat je nog in de baarmoeder lag of aan de borst gezoogd werd.

In de verbinding die je zoekt, hoop je ook de bescherming of de voeding te vinden die je nodig hebt. Maar als je de ander loslaat, ook al voel je in eerste instantie wellicht ontreddering, toch kun je ook ervaren dat jouw bescherming of voeding niet van die verbinding afhankelijk is.
Als je je baan kwijtraakt, ga je misschien voor jezelf beginnen en kom je in je kracht door je passie te volgen. Of als je je relatie kwijtraakt, ontdek je dat je het heel goed met jezelf kunt hebben en niet afhankelijk bent van de ander.

Als je durft te verliezen wat je hebt verworven, kun je voelen dat jij alles in je hebt wat je nodig hebt. En dat je nooit losstaat van een ander. In feite is dit zelfs een onmogelijkheid. Je staat altijd in verbinding met alles en iedereen. Je kunt die niet loslaten, al zou je het willen. Het is enkel je idee hierover dat je deze afgescheidenheid laat ervaren. Durf te ‘verliezen’ en er valt een wereld te winnen. Want:

Wat je wint door te verliezen is de verbinding met jezelf.

 

Wat heb jij te verliezen?

Merk jij dat je het moeilijk vindt om mensen of dingen los te laten? Of heb je ervaren dat het durven verliezen je in verbinding brengt met jezelf?

Deel je ervaringen hieronder en stimuleer je medelezer om de verbinding met zichzelf te voelen.

Hartegroet,

Peter.

Share This