In onze individualistische maatschappij worden we tegenwoordig voortdurend erop aangesproken om keuzes te maken. In feite maak je elk moment een keuze, hetzij bewust hetzij onbewust. Maar waarop baseer je je keuze eigenlijk? Is dat wat je kiest werkelijk wat je wilt?

Bewuste keuzes geven je vaak wat je wilt, in elk geval op de korte termijn. Onbewuste keuzes lang niet altijd. Maar ook bewuste keuzes kunnen je niet brengen wat je wilt. Hoe komt dat?
Een belangrijke oorzaak is dat we geen contact hebben met ons diepere verlangen. Wanneer je contact hebt met je diepere verlangens, worden je keuzes veel congruenter met wat je werkelijk wilt. Toch is dit niet zo eenvoudig als het lijkt…

 

De essentie van je verlangen

Zoals velen van ons zullen denken, zijn we geboren met een vrije wil. Dat betekent dat je zelfbeschikkingsrecht hebt wat betreft je keuzes. Jij bent vrij om te kiezen wat je wilt. Dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar werkt het ook zo in de praktijk? Of beter gezegd: leveren jouw keuzes ook het resultaat op dat je voor ogen had?

Vaak blijkt het tegendeel het geval. Of op zijn best is het resultaat dat je bereikt, slechts tijdelijk. Hoe kan het dat je met een vrije wil toch niet kiest voor de dingen waar je het meest naar verlangt? Dat heeft alles te maken met je bewustzijn. De mate waarin je bewustzijn ontwikkeld is, bepaalt de hoogte van, laten we zeggen, het efficiëntiequotiënt van je keuzes. Met andere woorden, je bewustzijn beïnvloedt de uitkomst van je keuzes.

Veel van de keuzes die je maakt blijken namelijk niet bewust te zijn gemaakt. Je onderbewuste speelt kennelijk ook een belangrijke rol in het maken van je keuzes. Onbewuste keuzes maak je in feite aan de lopende band. Het vervelende is nou juist dat veel van jouw onbewuste keuzes niet het gewenste resultaat opleveren. Om zoveel mogelijk het gewenste resultaat van je keuzes te krijgen, is het dus zaak om je zo bewust mogelijk te worden van… , ja, van wat eigenlijk?

Het meest essentieel is je bewust te worden van je diepere verlangens. Je diepere verlangens liggen vaak onder de oppervlakte van wat je denkt te willen. Neem nou bijvoorbeeld de wens van je puberzoon om uren achter elkaar te gamen. Jij bent misschien van mening dat dit niet goed voor hem is. Maar behalve dat hij het waarschijnlijk heel leuk vindt om te doen, kan het zijn dat hij een grote behoefte heeft aan rust en eigen ruimte. Het gamen is een manier om dit te creëren voor zichzelf. Aan de oppervlakte wil hij dus graag gamen, maar zijn diepere verlangen is rust en eigen ruimte.

Nu zijn er meerdere manieren om te creëren wat je verlangt. In het geval van de puberzoon had hij bijvoorbeeld ook kunnen kiezen voor een andere bezigheid die hem rust en ruimte verschaft. Hij zou ook kunnen gaan vissen of mountainbiken in de natuur. De vorm blijkt dus minder ter zake te doen, wanneer je goed contact hebt met je verlangen. Het gaat dus veel meer om de essentie van wat je wilt, dan de vorm waarin je dit manifesteert.

Toch is het bewust worden van je verlangens niet het enige dat nodig is om een gewenst resultaat van je keuze te krijgen. Er kunnen nogal wat adders onder het gras zitten, ook als je weet wat je verlangen is.

 

De adder onder het gras

Een voorbeeld: Mariëlle heeft een sterk verlangen naar een duurzame relatie. Ze doet haar uiterste best om in zo’n relatie te investeren. Ze ontmoet dan ook geregeld leuke mannen. Maar telkens als ze een relatie met een man begint, loopt deze na enige tijd stuk. De ene keer gaat haar vriend vreemd met een ander, de andere keer blijkt hij op den duur agressief te worden. Geen gezonde basis voor een duurzame relatie.

Hoewel Mariëlle goed contact heeft met haar verlangen, wordt dit niet ingelost. Dat komt omdat zij zich niet bewust is van de adder onder het gras. Er is namelijk een innerlijke saboteur actief, die in strijd is met haar verlangen. Omdat haar vader vroeger ook vreemd ging en af en toe agressief uit de hoek kon komen, heeft zij een overtuiging ontwikkeld dat mannen niet te vertrouwen zijn.

Deze overtuiging projecteert ze nu op de mannen die zij ontmoet. Ze heeft dus aan de ene kant een sterk verlangen naar een duurzame relatie, maar aan de andere kant denkt ze dat mannen niet te vertrouwen zijn. Een duivels dilemma. Hoe kan ze dan uit deze patstelling komen?

Mariëlle is zich niet bewust van de essentie van haar verlangen. Haar verlangen naar een duurzame relatie is in feite de manifestatie van een verlangen naar veiligheid en geborgenheid. Die heeft ze in haar jeugd niet of te weinig gekend. Door het gebrek aan deze basisbehoeften in haar jeugd, zoekt ze nu veiligheid en geborgenheid in haar relatie. Daarmee maakt ze zichzelf afhankelijk van haar partner. Om onafhankelijk van haar partner te worden en een duurzame relatie te kunnen hebben, dient ze echter de veiligheid en geborgenheid in zichzelf te vinden.

Wanneer ze die veiligheid in zichzelf heeft gevonden, zal ze geen mannen meer aantrekken die onveilig zijn. De eerdere relaties waren een spiegel van haar eigen onveiligheid en deze valt hiermee nu weg. Ze heeft geleerd dat mannen best wel te vertrouwen kunnen zijn en haar oude overtuiging heeft plaats gemaakt voor een nieuwe. Nu ze haar autonomie gevonden heeft, kan ze op gelijkwaardige basis een duurzame relatie met een man aangaan.

 

De functie van je verlangen

Je bewust te worden van de essentie van je verlangen helpt blijkbaar om het gewenste resultaat van je keuze te krijgen. Zo blijkt uit het voorbeeld van Mariëlle. Toch is dat niet de belangrijkste functie van je verlangen. Je verlangen kennen zal je zeker dichter bij de gewenste uitkomst brengen. Maar de weg die je verlangen baant naar de gewenste uitkomst van je keuze, is niet waar het werkelijk om gaat.

De belangrijkste functie van je verlangen is dat er iets in je wakker wordt en dat je in beweging komt. Het is de vonk die de motor op gang brengt. Wanneer je iets heel graag wilt, zul je ervoor willen zorgen dat het ook gemanifesteerd wordt. Met andere woorden, door je verlangen kom je in actie en doe je de dingen die nodig zijn om je verlangen werkelijkheid te laten worden. En dat geeft je een waardevolle ervaring. Want deze ervaring, zij het negatief of positief, is dat wat jou doet groeien in bewustzijn. De uitkomst van je acties zijn van belang, niet omdat je misschien hebt bereikt wat je wilde, maar vooral omdat het jou helpt om te groeien in bewustzijn.

Is de uitkomst niet naar wens, dan kun je kijken naar de reden waarom je acties niet hebben opgeleverd wat je wilde. Krijg je wel het gewenste resultaat, dan leert jou dat eveneens iets over de relatie tussen je acties en het gevolg ervan. De uitkomst van je keuze is datgene dat zorgt voor groei van je bewustzijn. In die zin levert je verlangen een significante bijdrage aan jouw bewustzijn. Je zou het de brandstof van je bewustzijn kunnen noemen.

Wanneer je in contact staat met de essentie van je verlangens, dan heb je in feite contact met je ziel of je hogere Zelf. Je handelt dan in overeenstemming met de blauwdruk van je ziel en met de bestemming die je hebt in dit leven. Dat is meestal een flinke zoektocht, maar elke ervaring zal je dichter bij deze bestemming brengen. Je zult merken dat gaandeweg dingen veel makkelijker gaan en jou ook diepe vervulling geven. Op een gegeven moment valt jouw persoonlijke wil samen met de Goddelijke of Universele Wil.

 

Share This