Satsang en meditatie

Satsang

In de Satsangs van OHMM wordt je uitgenodigd tot zelfonderzoek. Elke tweede vrijdag van de maand exploreren we aan de hand van een thema de diepere lagen in jezelf. Dit doen we in de context van zelfrealisatie en non-dualiteit. 

Je krijgt de gelegenheid om vragen te stellen over wat er in jouw leven speelt aangaande het gegeven thema. Wat houd je bezig? Waar worstel je mee? Waarnaar ben je precies op zoek?

Door hierover te delen in de groep creëer je bewustzijn over en compassie voor jezelf en je patronen en kun je leiderschap hierover n
emen. Je helpt hiermee niet alleen anderen hun eigen patronen te herkennen, maar kun je hen ook toestaan om jou te steunen in je proces.

 

Meditatie

In het tweede deel van de avond zullen we een geleide meditatie doen die is geënt op het  gegeven thema. Tevens zal ik gedurende de avond live muziek maken die uitnodigt om met je aandacht naar binnen te gaan. Kortom, een avond voor verdieping en heling. 

De satsangs vinden plaats in Culemborg. Deelname is € 25,-.

Kijk hieronder voor de data en thema’s.

 

Data

 

Satsang 12 mei 2023  Thema: Van wond naar gift.

We hebben in het verleden allemaal dingen meegemaakt die ons getekend hebben. Dat kunnen heftige gebeurtenissen zijn die ons getraumatiseerd hebben of wellicht kleinere voorvallen die evenzeer een grote impact op ons hebben gehad. Hoe ga je daar in het heden mee om? Blijf je je hiervan slachtoffer voelen of vind je een manier om dit om te zetten naar een constructieve bijdrage? Kom ontdekken hoe jij jouw wond kunt veranderen in een gift.

Om te reserveren klik hier.

 

Satsang 9 juni 2023  Thema: De kracht van nederigheid.

Nederigheid is een begrip dat we in het Westen niet goed kennen. We brengen het snel in verband met minderwaardigheid (vergelijk ‘vernederd’). Maar nederigheid is allesbehalve minderwaardigheid. Nederigheid brengt je juist in een positie van waardigheid. Het is jouw ego dat zich minderwaardig voelt en zich verzet tegen een nederige houding. Kom ontdekken hoe je nederigheid kunt oefenen met behoud van je waardigheid en hoe je jezelf kunt openen voor acceptatie en innerlijke vrede.

Om te reserveren klik hier.

 

Satsang 7 juli 2023  Thema: Ware vreugde.

Je kent vast wel het gevoel van blijdschap. Blijdschap kun je voelen als er iets gebeurt dat je optilt. Je bent geslaagd voor je examen, je hebt een baan gevonden of een mooi huis, het zijn dingen die je blij kunnen maken. Maar is blijdschap hetzelfde als vreugde? Of is daar een wezenlijk verschil?
Vreugde kun je ervaren als je iets meemaakt dat je een intens gevoel van vervulling geeft. Bijvoorbeeld als je kind geboren wordt of als je je levensgezel ontmoet. En toch kan ware vreugde verder gaan dan dat. Kom ontdekken wat ware vreugde inhoudt en hoe je deze kunt ervaren.

Om te reserveren klik hier. 

 

Satsang 13 okt. 2023  Thema: Waarheid.

Wanneer is iets waar of onwaar? Dat wat je ervaart is voor jou waar. Die ervaring is subjectief en dus is die waarheid van jou ook subjectief. Bestaat er wel zoiets als een objectieve waarheid? En kun je deze dan ook zelf ervaren? Kom ontdekken dat in de ultieme waarheid de begrippen subjectief en objectief wegvallen.

Om te reserveren klik hier.

 

Satsang 10 nov. 2023  Thema: Mannelijkheid versus vrouwelijkheid.

Er is tegenwoordig veel te doen over genderthematiek. Wanneer ben je vrouw, man of geen van beide? Mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn begrippen die ons allemaal bekend zijn. Maar welke rol spelen ze in jouw leven? En werken ze voor jou polariserend of juist niet? In deze satsang nemen we een holistische kijk op mannelijkheid en vrouwelijkheid.

 

Satsang 8 dec. 2023  Thema: Seksualiteit.

Wat betekent seksualiteit eigenlijk? Gaat dat over alles dat met seks te maken heeft of behelst het nog meer? En hoe beleef jij seksualiteit in jou persoonlijke leven? Voel je je vrij om daar over te spreken? Of ligt hier nog een taboe op? Kom ontdekken dat het spreken over seksualiteit bevrijdend kan zijn.

Om te reserveren klik hier.

 

Share This