Satsang en meditatie

Satsang

In de Satsangs van OHMM wordt je uitgenodigd tot zelfonderzoek. Elke tweede vrijdag van de maand exploreren we aan de hand van een thema de diepere lagen in jezelf. Dit doen we in de context van zelfrealisatie en non-dualiteit. 

Je krijgt de gelegenheid om vragen te stellen over wat er in jouw leven speelt aangaande het gegeven thema. Wat houd je bezig? Waar worstel je mee? Waarnaar ben je precies op zoek?

Door hierover te delen in de groep creëer je bewustzijn over en compassie voor jezelf en je patronen en kun je leiderschap hierover n
emen. Je helpt hiermee niet alleen anderen hun eigen patronen te herkennen, maar kun je hen ook toestaan om jou te steunen in je proces.

 

Meditatie

In het tweede deel van de avond zullen we een geleide meditatie doen die is geënt op het  gegeven thema. Tevens zal ik gedurende de avond live muziek maken die uitnodigt om met je aandacht naar binnen te gaan. Kortom, een avond voor verdieping en heling. 

De satsangs vinden plaats in Culemborg. Deelname is € 25,-.

Kijk hieronder voor de data en thema’s.

 

Data

 

Satsang 19 januari 2024  Thema: Wat is jouw perspectief?

Aan het begin van dit jaar staan we stil bij de richting die jouw leven heeft. Je hebt misschien (weer) goede voornemens voor dit jaar. Maar vanuit welk perspectief heb je deze voornemens gemaakt? Vanuit welk perspectief geef jij jouw leven richting? Waar wil je of ga je naar toe? Wat is jouw stip op de horizon?
Kun jij onderscheiden vanuit welke lagen jij je keuzes maakt? Kom ontdekken op welke paradigma’s jij je keuzes baseert en hoe je deze kun verschuiven.

Om te reserveren klik hier.

 

Satsang 9 februari 2024  Thema: Waarnemen.

Als we het hebben over waarnemen, kun je niet alleen kijken naar wat je waarneemt, maar ook naar hoe je waarneemt. Het ligt voor de hand om te zeggen dat je via je zintuigen waarneemt. Maar is er ook nog een andere manier om waar te nemen? En zo ja, wat impliceert dat dan?
Kom ontdekken hoe je ook op een andere manier kan waarnemen en hoe dat je wereld compleet kan veranderen.

Om te reserveren klik hier.

 

Satsang 8 maart 2024: De macht van de mind.

De mind is een deel van jou dat grotendeels je leven bepaalt. Je mind brengt zo’n 70.000 gedachten per dag voort die een ongelofelijk grote invloed op jou hebben. Ze hebben een enorme creatiekracht. Ze sturen hoe jij je gedraagt en hoe jij je voelt. Dit gaat voornamelijk onbewust.
Maar kun je ook grip krijgen op je gedachten en zelf bepalen wat jouw gedachten creëren? Kun je deze invloed op je leven in eigen hand nemen? Kom ontdekken hoe jij je mind de baas wordt en weer bewust aan het roer van je eigen leven kan staan.

Om te reserveren klik hier.

 

Satsang 12 april 2024: De kracht van nederigheid.

Nederigheid is een begrip dat we in het Westen niet goed kennen. We brengen het snel in verband met minderwaardigheid (vergelijk ‘vernederd’). Maar nederigheid is allesbehalve minderwaardigheid. Nederigheid brengt je juist in een positie van waardigheid. Het is jouw ego dat zich minderwaardig voelt en zich verzet tegen een nederige houding. Kom ontdekken hoe je nederigheid kunt oefenen met behoud van je waardigheid en hoe je jezelf kunt openen voor acceptatie en innerlijke vrede.

Om te reserveren klik hier.

 

 

Satsang 17 mei 2024: Projectie: niets is wat het lijkt.

Beelden spelen een belangrijke rol in ons leven. In feite leven we ons leven aan de hand van beelden. Je hebt ze meegekregen van bronnen buiten jou, zoals je ouders, leraren of andere invloedrijke personen. Ze komen niet overeen met de echte werkelijkheid. Maar vreemd genoeg creëren ze wel jóuw werkelijkheid. Het blijken projecties te zijn van jouw eigen belevingswereld.
Kom ontdekken hoe jij beelden projecteert op de werkelijkheid en hoe je deze kan doorprikken om tot een  beleving te komen van een werkelijkheid die waarachtig is.

Om te reserveren klik hier.

 

 

Satsang 14 juni 2024: De zin van én in het leven.

Velen van ons zijn bezig om ons leven zin te geven. De één doet dat door wijsheid te vergaren, de ander door voor anderen te zorgen. We zijn allemaal op zoek naar datgene dat het leven zinvol maakt. Maar wat is dat dan? Wat is dat, wat het leven zin geeft? En wat heeft dat te maken met de zin die je ín het leven kan hebben?
Kom ontdekken wat jouw leven zin geeft en datgene waardoor jij zin krijgt in het leven.

Om te reserveren klik hier.

 

 

Satsang 5 juli 2024: Gevoel: de barometer van je bewustzijn.

Velen van ons hebben niet geleerd te voelen. Sterker nog, we hebben juist afgeleerd om te voelen. Daarvoor in de plaats zijn patronen gekomen om ons te helpen overleven. Deze overlevingsmechanismen gebruiken we vaak nog steeds, terwijl we ze niet meer nodig hebben. Ze lijken zelfs ons bewustzijn te vernauwen. Toch is niets minder waar. Ze helpen ons juist ons bewustzijn te vergroten.
Kom ontdekken hoe je weer in contact met je gevoel komt en je je conditioneringen kunt gebruiken om je bewustzijn te vergroten.

Om te reserveren klik hier.

Share This