Privacyverklaring

Open Heart Music & Meditation (hierna te noemen OHMM), gevestigd aan Willem Kloospad 7, 4103 VC te Culemborg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Open Heart Music & Meditation
Peter Wilms
Willem Kloospad 7
4103 VC Culemborg
06-38544321
info@ohmm.nl
www.ohmm.nl

Peter Wilms is de eigenaar van OHMM en daarmee de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van OHMM.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

OHMM verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk van nieuwsbrief abonnees:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk van klanten:

 • Bedrijfs-, Voor- en achternaam
 • KvK nummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

OHMM verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het leveren van diensten
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of blog
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

 

Geautomatiseerde besluitvorming

OHMM neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OHMM) tussen zit.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

OHMM bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees:

 • Personalia, e-mailadres, IP adres tot maximaal 1 maand na uitschrijving van de nieuwsbrief vanwege de aanwezigheid in backups en statistieken.

 

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens van klanten:

 • Personalia, adres, telefoonnummer, e-mailadres, KvK nr, IP-adres en bankrekeningnummer tot maximaal 7 jaar ten behoeve van administratie en belastingwetgeving.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

OHMM verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. OHMM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

OHMM gebruikt functionele, analytische en tracking tools. Zo’n tool is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. OHMM gebruikt tools met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze tools worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast gebruiken we tools die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en diensten kunnen aanbieden.

Je kunt alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hieronder een overzicht:

 • Active Campaign

OHMM maakt gebruik van Active Campaign, een programma om geautomatisserde e-mails te versturen. Het meet tevens websitebezoek en surfgedrag.

 • Google Analytics

OHMM maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar: info@ohmm.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. OHMM zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

OHMM wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

OHMM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ohmm.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 21 mei 2018

OHMM behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring.

Share This