Wanneer je met iemand in een conflict terecht komt, is er sprake van frictie. Deze frictie kun je oplossen op de manieren die ik heb beschreven in deel 1 en 2. Maar kun je hiermee ook de oorzaak van het conflict wegnemen? Waar ligt dan de oorsprong van de frictie?

Als je op zoek gaat naar de oorsprong van een conflict, blijkt die uiteindelijk in jezelf te liggen. Wil je vrij zijn van conflicten, dan is dit de enige plek waar je ze uit kan bannen.

 

Innerlijk conflict

Bij een conflict met een andere partij zijn we in eerste instantie gericht op de ander. We zijn altijd geneigd eerst de oorzaak en dus ook de oplossing te zoeken bij de ander. Omdat de ander jouw belang doorkruist, wil je dat hij of zij ervoor zorgt – hetzij actief, hetzij passief -, dat jij krijgt wat je wilt.

En hier begint de frictie die voor het conflict zorgt. Jij wilt iets en de ander wil iets anders. Dat betekent dat jij niet zomaar krijgt wat je wilt. Je moet rekening houden met de ander en daarmee voel je je beknot in je vrijheid. Omdat je deze vrijheid niet op wilt geven, kom je in conflict met de ander.

In werkelijkheid kom je echter in conflict met jezelf, omdat je jouw vrijheid relateert aan de ander. Alleen als de ander zich gedraagt zoals het voor jou prettig of wenselijk is, kun jij je helemaal vrij voelen. Doet de ander dat niet, dan ontstaat er wrijving. Deze wrijving is in de eerste plaats niet de wrijving tussen jullie, maar de wrijving in jezelf. Jij kunt de gegeven situatie niet accepteren zoals hij is en daarom heb je een innerlijk conflict.

Maar hoe los je dan een innerlijk conflict op? Hoe kun je de oorsprong van je innerlijke frictie wegnemen?

 

Verzet loslaten

Een innerlijk conflict ontstaat altijd wanneer je je ergens tegen verzet. Er gebeurt iets dat jij niet wilt en meteen voel je het verzet ertegen. Dit kun je direct voelen in je lichaam. Je lichaam geeft onmiddellijk aan dat er spanning optreedt, wanneer jij je ergens tegen verzet. Of er gebeurt iets niet dat jij wel wilt en weer is er ogenblikkelijk de weerstand.

Neem het voorbeeld van het stel uit deel 2. Zij wil met hem vrijdagavond op de bank doorbrengen en het gebeurt niet. Zij ervaart onmiddellijk weerstand en ze komt in het geweer om van hem te krijgen waar zij naar verlangt. Hij wil niet door haar geclaimd worden en het gebeurt toch. Daardoor komt hij in het verzet en zet de hakken nog meer in het zand.

Bij beiden zorgt het innerlijk conflict voor het conflict tussen elkaar. De oorzaak van het innerlijk conflict is dat ze beiden niet krijgen waar ze naar verlangen. Voor haar is dit het contact met hem, voor hem is dit vrijheid. En daaronder ligt bij beiden het verlangen om door de ander gezien te worden. Beiden kunnen niet accepteren dat hun verlangen niet wordt ingelost en daar ontstaat het verzet. Vervolgens proberen ze alsnog te krijgen wat ze willen.

 

Veiligheid creëren in jezelf

Natuurlijk is er niets mis met het gaan voor je verlangen. Maar als die ander er een belangrijke rol in speelt, kan het zijn dat je verlangen niet ingelost zal worden. Ga je daar echter wel van uit, dan ligt een innerlijk conflict op de loer. Daarmee komt ook de veiligheid tussen jullie in het geding.

Veiligheid, zoals we dat bespraken in deel 2, ligt primair eveneens bij jezelf. Ook hier geldt dat wanneer je je veiligheid aan de ander relateert, je jouw veiligheid afhankelijk maakt van de ander. Wanneer jij je veilig voelt in jezelf, zul je weinig moeite hebben jezelf te laten zien in je kwetsbaarheid. Als jij jezelf serieus neemt, jezelf ziet in je verlangen of je behoefte, dan hoeft de ander dat niet voor jou te doen. In feite maak je dan een verschuiving van slachtoffer naar verantwoordelijke, van kind naar volwassene.

Veiligheid in jezelf creëer je door goed voor jezelf te zorgen. Je neemt verantwoording voor je eigen verlangens en behoeften, los van het feit of ze überhaupt ingelost kunnen en zullen worden. Je ontslaat de ander als het ware van de ‘verplichting’ om jouw tekorten op te vullen. Daarmee creëer je tegelijkertijd veiligheid tussen jou en de ander. En wanneer de ander hetzelfde doet, kunnen jullie elkaar in totale vrijheid ont-moeten. Liefde zal dan als vanzelf stromen en conflicten zullen niet langer bestaan.

 

Voel jij veiligheid in jezelf?

Voel jij veiligheid in jezelf en durf je je kwetsbaarheid te laten zien? Of moet de ander jou deze veiligheid nog bieden, wil je tevoorschijn komen?

Deel je ervaringen hieronder en stimuleer je medelezer om veiligheid te creëren in zichzelf.

Hartegroet,

Peter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This