We komen allemaal weleens in een situatie waarin er een conflict ontstaat. Je kunt met een ander zodanig van mening verschillen dat je er samen niet meer uit komt. Jullie belangen zijn zo tegengesteld dat je niet tot een oplossing kunt komen. De gemoederen kunnen zelfs zo hoog oplopen, dat je niet meer weet hoe verder.

Wat kun je in zo’n situatie doen? Hoe kun je ervoor zorgen dat de energie die stagneert, weer gaat stromen?

 

Wat is jouw strategie?

Zoals je misschien wel weet heeft iedereen een eigen manier om met een conflict om te gaan. Er zijn globaal vijf strategieën die je al dan niet bewust inzet om een conflict te kunnen hanteren.

  1. Vermijden
  2. Toegeven (aanpassen)
  3. Strijden (doordrukken)
  4. Onderhandelen
  5. Samenwerken

Wellicht herken je één of meer ervan die je in de praktijk gebruikt bij een conflict. Hierbij neem je altijd twee zaken in ogenschouw: aan de ene kant de inhoudelijk kwestie en aan de andere kant de relatie met de andere partij. Beide zaken staan bij een conflict op het spel. Door jouw strategie ken je meer of minder waarde toe aan de kwestie en aan de relatie.

– Bij vermijding ken je weinig tot geen waarde toe aan de kwestie alsook aan de relatie. Je gaat het conflict liever uit de weg dan dat je investeert in één van de twee.

– Bij toegeven is de relatie je liever dan de kwestie zelf. Je past je aan aan de ander en geeft daarmee je belang op om de relatie met de ander goed te houden.

– Bij strijden is de kwestie belangrijker dan de relatie. Je zet jouw belang bovenaan en hebt er alles voor over om je doel te bereiken. Zelfs de relatie met de ander zet je hiervoor op het spel.

– Bij onderhandelen wil je de relatie behouden en inzake de kwestie het maximaal haalbare eruit halen. Je bent bereid om water bij de wijn te doen en wilt tegelijkertijd de relatie met de ander veilig stellen. De uitkomst is meestal een compromis.

– Bij samenwerken zoek je naar de gemeenschappelijke belangen. Je laat beiden je eigen belang los en zoekt met de andere partij naar een oplossing waar beide partijen achter kunnen staan. Ook hier is zowel de relatie als de kwestie belangrijk.

 

Conflict als kans

In het algemeen kunnen we stellen dat welke strategie je ook kiest, elk conflict jou de mogelijkheid biedt om te groeien. Conflicten zijn vaak spannend en het is heel waarschijnlijk dat je erop reageert vanuit een conditionering. Je zou kunnen zeggen dat wanneer jouw belang in gevaar komt, je in eerste instantie één van de drie primaire reactiepatronen vertoont: de vecht-, vlucht- of bevriesreactie. Dit zien we ook terug in de natuur, waar dieren op deze manier met conflicten omgaan. Dit heeft met name betrekking op de eerste drie strategieën in ons rijtje.

In de praktijk ligt het met name bij sociale conflicten veel genuanceerder. Daar spelen vaak onderliggende emoties een grote rol. Belangrijk is hier te kijken naar je eigen overtuigingen en conditioneringen. Die bepalen in grote mate hoe je met een conflict omgaat.

En daar ligt ook de kans die een conflict je biedt. Heb je bijvoorbeeld de neiging om conflicten uit de weg te gaan, dan ligt jouw kans in het aangaan van het conflict. Je zult merken dat, hoe spannend ook, het aangaan van het conflict jou meer zal opleveren dan wanneer je het uit de weg gaat.
Als je meestal toegeeft in een conflict om de lieve vrede te bewaren, dan ligt jouw kans in het gaan staan voor jouw belang. Je kunt dan leren dat je niet altijd je belang hoeft op te geven om de relatie met de ander goed te houden.
En als je gewend bent om op de barricaden te gaan voor jouw belang, dan ligt jouw kans in het zien van de waarde van de relatie met de ander. Ga je vol in de strijd voor jouw belang en zet je daarmee de relatie op het spel, dan kan het zijn dat je meer opgeeft dan je lief is.

Bij de onderhandelingsstrategie heb je al oog voor jouw belang én de relatie met de ander. Hier ligt je kans om beide niet op te geven en hiertussen een goede balans te vinden.
Tenslotte ligt bij de samenwerkingsstrategie je kans om out-of-the-box te denken. In plaats van aan jouw belang vast te houden of die los te laten voor behoud van de relatie, zoek je samen naar nieuwe ideeën en oplossingen die voor beide partijen goed werken.

Conflicten bieden je dus de kans om te groeien. Het biedt je de mogelijkheid om jouw conditioneringen en angsten te ontdekken. Het biedt je de mogelijkheid om oude patronen te doorbreken, om oude overtuigingen los te laten en te vervangen door nieuwe.
Dat gaat vaak gepaard met frictie. Ga je die niet uit de weg, dan is de kans groot dat je er beter uit komt. Je betreedt gebieden die eerder onbekend voor je waren en ontsluit delen van jezelf die eerder verborgen bleven. Op die manier creëer je een grotere en completere versie van jezelf. Met andere woorden, heb je een conflict, omarm het en ga het aan.

 

Hoe ga jij met conflicten om?

Vind jij conflicten nog te spannend om ze aan te gaan? Of durf je te gaan staan voor jouw waarden en die in verbinding met de ander te brengen?

Deel je ervaringen hieronder en stimuleer je medelezer om te conflicten te gebruiken voor jouw groei.

Hartegroet,

Peter.

 

P.S. Deel 2 van deze blog zal gaan over conflicten en veiligheid.

 

Share This