Kun jij het leven ten volle omarmen of heb je nog gebieden waar bij jou de energie niet of nauwelijks stroomt?
Ook al heb je in jouw ogen een goed leven, vaak zijn er nog dingen waar je weerstand voelt of misschien wel een blokkade hebt. Je merkt dat in die gebieden dingen niet makkelijk en vloeiend gaan, maar juist moeite kosten. Dat zijn de gebieden waar het leven je voor soms pittige uitdagingen stelt.

Hoe kun je deze uitdagingen het hoofd bieden? Hoe kun je ervoor zorgen dat de energie op deze vlakken weer gaat stromen?

 

Belemmerende overtuigingen

Als je kijkt naar de gebieden waar bij jou de energie niet vanzelf stroomt, dan kun je ontdekken dat de stagnatie of blokkade in deze gebieden een herkomst heeft. Vaak ligt deze herkomst in je jeugd en heb je daar conditioneringen opgedaan die jouw levensstroom in bepaalde gebieden belemmeren.

Misschien heb je een belemmering op het gebied van seksualiteit, omdat je moeder steeds zei dat mannen niet te vertrouwen zijn. Of misschien heb je een conditionering op het gebied van geld, omdat jullie vroeger thuis arm waren of juist rijk. Of wellicht heb je de overtuiging aangenomen dat er per definitie te kort is op allerlei gebied, omdat je de jongste was van zeven kinderen en je altijd op de laatste plaats kwam.

Wat je conditionering ook is, het laat een diepe imprint na die jou op een bepaald gebied in belangrijke mate beïnvloedt.

Ikzelf heb tot voor enkele jaren de overtuiging gehad dat het leven eigenlijk niet de moeite waard was om te leven. Deze overtuiging kwam van mijn moeder, die voor, tijdens en na mijn geboorte depressief was. Door deze overtuiging van haar over te nemen, legde ik steeds een grijze sluier over alles dat ik deed. Het zorgde ervoor dat ik niet ten volle kon genieten van de geneugten des levens.

De keerzijde

Zoals alles in het leven, hebben ook deze conditioneringen een keerzijde. Hoe lastig of donker een conditionering kan zijn, toch levert deze altijd iets op.

In eerste instantie bracht zij iets in je teweeg, waardoor je de dreiging die van de oorspronkelijke situatie uitging, beantwoordde met een overlevingsstrategie. Met deze overlevingsstrategie boorde je in jezelf een kwaliteit en een kracht aan die je anders niet gevoeld zou hebben.

Later blijk je deze kracht ook in te zetten, als de situatie niet meer dreigend of gevaarlijk is. Dan gebruik je hem oneigenlijk en is hij niet meer relevant voor de situatie waar je je op dat moment in bevindt. Het patroon dat uit deze overlevingsstrategie is voortgekomen, heb je niet meer nodig.

Nu krijgt het patroon een andere functie. Door te zien dat het patroon niet langer brengt wat je nodig hebt, kan het patroon zijn keerzijde onthullen.

Als je hebt geleerd dat mannen niet te vertrouwen zijn en je maakt in je volwassen leven mannen mee die liefdevol en loyaal zijn, dan ga je langzamerhand zien dat je overtuiging niet klopt in de nieuwe situatie. Als je hebt geleerd dat jij altijd op de laatste plaats komt en je in je volwassen leven mensen meemaakt die jou op de eerste plaats zetten, ook dan wordt je uitgenodigd om je conditionering te herkennen en om te zetten in authentiek gedrag.

Zo heb ik, door mijn conditionering te herkennen, leren zien dat het leven wel degelijk de moeite waard is om te leven. Ik ging, door mijn patroon te doorzien, beseffen dat ík degene was die besloot dat ik geboren wilde worden. Ik was degene die voor het leven koos. De conditionering zorgde ervoor dat ik me bewust werd van de schoonheid en de waarde van het leven.

 

Omarm je schaduw

Je diepste conditioneringen zijn vaak je donkerste kanten. Ze zijn als het ware de duisternis die het licht dat eronder verscholen ligt, verborgen houdt. Door je donkere kanten te erkennen kun je een opening creëren om het licht tevoorschijn te laten komen. Dat licht is wie je werkelijk bent: een stralend, liefdevol levend wezen.

Door je conditioneringen te omarmen, je donkerste kanten te accepteren, omarm je het leven werkelijk. Anders laat je een belangrijk deel van het leven onaangeroerd.
Het is dat deel dat jou laat groeien in wie je bent. Het is dat deel dat jou laat beseffen dat je het leven zelf bént.

Omarm jezelf met al je schaduwkanten en je omarmt het leven in al zijn facetten.

 

Wat zijn jouw conditioneringen?

Heb jij je conditioneringen al herkend? Ben jij je bewust van je belemmerende overtuigingen?

Deel jouw verhaal en je ervaringen hieronder en stimuleer je medelezer om zichzelf en het leven helemaal te omarmen.

Hartegroet,

Peter.

Share This