Met de jaarwisseling wensen we elkaar het allerbeste: geluk, gezondheid, voorspoed enz. En we hebben vaak goede voornemens: meer sporten, minder drinken, stoppen met roken etc. Waar het hier om draait is dat we gelukkig of gelukkiger willen zijn.

Maar hoe bereik je dit geluk nu werkelijk? Kun je echt wel gelukkig worden? En wat is er dan voor nodig om dit te bereiken? Het antwoord is eenvoudig. Je hoeft maar 1 ding te doen om gelukkig te worden.

 

Op zoek naar geluk

Al sinds mensenheugenis is de mens op zoek naar geluk of meer geluk. Maar wat betekent dat eigenlijk? Waaruit bestaat geluk? Is het iets materieels of is het meer iets geestelijks?

Wanneer je kijkt naar wat je als mens nodig hebt om te kunnen gedijen, dan zijn dat in de eerste plaats je primaire levensbehoeften. Om te kunnen overleven heb je in eerste instantie een aantal materiële zaken nodig: een dak boven je hoofd, warmte, voedsel enzovoort.
Wordt in deze materiële behoeften voorzien, dan heb je vervolgens ook in geestelijke zin dingen nodig om tot volle wasdom en ontwikkeling te komen, zoals veiligheid, sociaal contact en zelfontplooiing.

Het mag duidelijk zijn dat al deze dingen bijdragen aan jouw welzijn en dus aan jouw geluk. Wanneer één of meerdere dingen zouden ontbreken, zou je niet tot een geluks-ervaring kunnen komen. Of op zijn best tot een gedeeltelijke of beperkte bevrediging.

Maar ook al is dit alles wel voorhanden, toch blijkt dat in onze huidige maatschappij veel mensen geen of weinig geluk ervaren. Ook al heb je als mens deze dingen verworven, toch blijf je zoeken naar geluk. Zo is het opvallend hoe hoog de zelfmoordcijfers zijn in welvarende landen als Zuid-Korea en Japan. Ondanks dat er ook in deze landen in primaire levensbehoeften wordt voorzien, ontbreekt er kennelijk nog iets essentieels.

Als al het bovenstaande niet voldoende is om jou geluk te geven, wat is het dan dat je niet kan ontberen om tot een diepere of complete geluks-ervaring te komen?

 

Wat relaties jou geven

In een onderzoek van de Harvard University in Boston werd een groep mensen meer dan zeventig jaar gevolgd. Hierbij werd gekeken naar wat deze mensen het meeste geluk bezorgde. In grote lijnen kwam hier uit dat betekenisvolle relaties mensen het grootste geluksgevoel geven.

Met andere woorden, wanneer je ervoor zorgt dat je goed te eten hebt, een fijn huis, voldoende comfort etc., dan zal dat zeker een bepaald geluksgevoel geven. Ook veiligheid en zelfontplooiing dragen daar in belangrijke mate aan bij. Maar sociale contacten, of liever nog: betekenisvolle relaties, zullen jou de grootste geluks-ervaring geven. In deze tijd waarin de coronapandemie heerst, is dit nog duidelijker geworden.

Maar hoe komt het dan dat dit zo is? Wat maakt dat sociale contacten ons het meeste geluk bezorgen? Waarom zijn betekenisvolle relaties zo belangrijk voor ons? Het antwoord is: zingeving.

Op de een of andere manier geven betekenisvolle relaties zin aan je leven. Blijkbaar zijn ze waardevol voor jou en voor de ander. Wat is dan de waarde die het voor jou heeft? Wat is er zo zinvol aan het hebben van goede relaties?

Een voor de hand liggend antwoord is dat het jou dat geluksgevoel geeft. Maar dat is slechts een bijproduct van de uitkomst. Dat is als het ware de bonus die komt met het werkelijke resultaat. Het is niet de primaire reden waarom je investeert in relaties. Wanneer je in de eerste plaats investeert in een relatie voor je eigen gewin, zal je dat geen geluksgevoel geven. Je gebruikt de ander dan voor je eigenbelang.

 

De wederkerigheid van geven

De echte reden om te investeren in relaties is, dat je voelt dat je ertoe doet. Je merkt dat je iets voor een ander kan betekenen, dat je iets voor een ander kan doen. Dat is wat zorgt voor zingeving.
En wanneer je iets voor een ander doet, zul je waardering of dankbaarheid terugkrijgen. De ander laat zien dat je van betekenis bent voor hem of haar. Wat er dan gebeurt is dat de liefde tussen jullie gaat stromen.

Wil je dus geluk ervaren, geef dan iets aan een ander. Dat kan iets materieels zijn, maar bijvoorbeeld ook een dienst. Je kunt iemand ergens mee helpen of een klusje doen. Het hoeft niet iets groots te zijn om de liefde hierin te ervaren. Een klein gebaar kan al veel teweeg brengen. Het belangrijkste is dat je jezelf geeft. Hou jezelf niet terug, maar kom tevoorschijn en geef dat wat je te geven hebt. En hoe meer je jezelf geeft, deste meer de liefde stroomt, deste meer geluk je zult ervaren.

Het mooie hiervan is de wederkerigheid. Doordat jij liefde geeft, krijg je automatisch liefde terug. Pas er wel voor op dat je het niet om die reden doet, want dan werkt het niet. Als jouw gebaar authentiek en onbaatzuchtig is, werkt liefde als een boemerang. Dan komt het gegarandeerd op enig moment naar je terug.

Nog mooier is, naar mate je dit vaker doet, dat je gaat herkennen dat dit je ware natuur is. Het is wie je ten diepste bent. En wanneer je iets voor een ander doet, geef je hem of haar de kans dit ook in zichzelf te herkennen. Je bent als het ware een spiegel voor de ander. De ander kan zich dan herinneren dat dit ook zijn of haar ware natuur is. En dit is de diepere betekenis van het hebben van goede relaties. Het herinnert ons eraan dat we van nature Liefde zijn.

 

Share This