Krijg jij graag en complimentje? Of krimp je ineen als je van iemand een sneer krijgt? In onze samenleving is het aan de orde van de dag om goedkeuring en afkeuring te geven en te krijgen?
Wat doet dat met jou en hoe ga jij daarmee om? Is het wel wat jij wilt?

Hoe kun jij zodanig met goedkeuring en afkeuring omgaan dat je er niet langer door beïnvloed wordt?

 

Belonen of straffen?

Het gebruik van goedkeuring en afkeuring is in feite een manier om aan te geven wat we beschouwen als gewenst gedrag en ongewenst gedrag. Gewenst gedrag wordt goedgekeurd en ongewenst gedrag afgekeurd. Door deze verdeling te maken betekent dat dat we in principe polair denken. Iets is ‘goed’ of iets is ‘slecht’.

We hebben in onze maatschappij allerlei wetten opgesteld om gewenst gedrag te definiëren. Ongewenst gedrag wordt dan ook impliciet bestraft.
De straf die je in zo’n geval opgelegd krijgt is dan bedoeld om je tot inkeer te brengen en te zorgen dat je dit ongewenste gedrag niet meer zult vertonen. Doorgaans gebeurt dit door je jouw belangrijkste waarden te ontnemen: vrijheid, geld of in sommige landen zelfs het leven.

Andersom kun je ook gestimuleerd worden om je op een gewenste manier te gedragen. Kijk bijvoorbeeld maar naar de commerciële sector.
Als je iets koopt van een bedrijf, dan wordt je daar vaak voor beloond. Je krijgt korting op het aankoopbedrag, een extra bonusproduct of zegeltjes voor een bepaald item. We laten ons verleiden om gewenst gedrag te vertonen door een worst die ons wordt voorgehouden.

 

Persoonlijke goed- of afkeuring

Ook op het persoonlijke vlak hebben we te maken met goedkeuring en afkeuring.

Wanneer je bijvoorbeeld een compliment van iemand krijgt, kan het zijn dat je je daardoor beter voelt. Het geeft je energie en misschien ook meer zelfvertrouwen. Als je daarentegen forse kritiek van iemand krijgt, krimp je wellicht ineen, maakt het je onzeker en sluit je je af. Of misschien voel je de neiging om boos te worden of verdrietig.

Maar is dit wel wat je wilt? Wil je onderhevig zijn aan beloning en afkeuring? Aan goedkeuring en straf?

Bovenstaande reacties op een prettige of onprettige bejegening lijken in eerste instantie natuurlijk. Maar zijn deze reacties werkelijk zo natuurlijk? Komen deze reacties uit je ware aard?

 

Wat is jouw ware aard?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we onderzoeken wat je ware aard eigenlijk is.

Als een compliment jou goed doet, dan kun je zeggen dat je ego gestreeld wordt. En als je boos, verdrietig of onzeker wordt van kritiek, dan kun je zeggen dat je ego getriggerd wordt. In beide gevallen is het ego dus in het spel.

Je ego wordt gevoed door pijnlijke gebeurtenissen in het verleden en de gedachten die je nu nog hierover hebt. Als je als kind vaak op je kop kreeg of zelfs geslagen werd voor vrij onschuldige dingen die je toen deed, dan kun je wellicht moeilijk kritiek verdragen. Je deinst nog steeds terug als iemand je gedrag afkeurt. Omgekeerd kun je opleven als iemand je gedrag goedkeurt. Jouw eigenwaarde groeit als je beloond wordt voor de dingen die je doet.

Maar heb je beloning werkelijk nodig om eigenwaarde te voelen? En kun je ook in het licht blijven staan in plaats van in je schulp te kruipen, wanneer je afkeuring ontmoet?

Jouw ware aard bevindt zich niet in het ego die de speelbal is van omstandigheden, van wat anderen van je denken. Je ware aard is vrij van invloeden van buiten. Het is je diepste kern die bestaat uit pure liefde. En pure liefde heeft geen beloning of goedkeuring nodig.

De liefde, die jouw ware aard is, is ook ongevoelig voor afkeuring, omdat je diep van binnen weet dat de ander die jou afkeurt, zelf is afgesneden van zijn eigen ware aard, van zijn eigen liefde.

Alleen als je je eigen liefde of je eigenwaarde niet voelt, zul je een ander afkeuren. Het feit dat je de ander afkeurt betekent eigenlijk dat je jezelf afkeurt. Het is het patroon van de projectie van jouw eigen pijn op de ander.

Maak daarom contact met jouw diepste kern, met pure liefde. Alleen pure liefde kan het juk van goed- en afkeuring afwerpen. Alleen ware liefde geeft je de mogelijkheid om vrij te zijn van beloning en straf. Het enige dat je hoeft te doen is erkennen dat iets is zoals het is. Want:

Ware liefde omarmt alles dat er is, zonder iets goed of af te keuren.

 

 

Hoe ga jij om met goed- en afkeuring?

Ben jij nog gevoelig voor afkeuring of beloning van je gedrag?

Deel je ervaringen hieronder en stimuleer je medelezer om vrij te zijn van beloning en afkeuring.

Hartegroet,

Peter.

Share This