We hebben allemaal een vrouwelijke en een mannelijke kant in ons. Maar vaak is de balans tussen die twee polen in jezelf verstoord. Dat kan komen door het beeld dat je hebt van één of beide kanten. Met name mannelijkheid wordt in onze door mannen gedomineerde samenleving meestal in een verkeerd daglicht gesteld. Vrouwelijkheid wordt daarentegen eerder geaccepteerd als een verzameling positieve kwaliteiten.
Kun jij de positieve aspecten van mannelijkheid bij jezelf en een ander eren?

 

Overleving of macht?

Wat zijn dan die mannelijke kwaliteiten die meer gewaardeerd kunnen worden? Daarvoor moeten we eerst kijken naar het beeld dat we heden ten dage hebben van mannelijkheid.

Mannen domineren nog steeds onze samenleving. In de politiek, in het bedrijfsleven en in de kerk maken mannen grotendeels de dienst uit. Daar draait het vaak om macht, geld en aanzien. Mannen zijn hier met hun jachtinstinct van oudsher goed in. Ze hebben geleerd dit in te zetten om een tegenstander te verslaan en een beoogde buit binnen te halen.

Van oorsprong is een man uit op gewin voor de overleving van zijn stam en dat van hemzelf. Als hij echter meer neemt dan hij of zijn stam hiervoor nodig heeft, is er sprake van een disbalans. Dan verandert het doel in macht of aanzien. De kracht die een man hiervoor aanwendt wordt dan vaak agressiviteit genoemd. Die kracht krijgt dan een negatieve lading.

Het woord ‘agressiviteit’, dat ‘aanvallend gedrag’ betekent, heeft in zijn oorsprong een mildere betekenis. Het bestaat uit de componenten ‘ad’ en ‘gredi’ die ‘naar’ en ‘stappen/gaan’ betekenen. Het geeft dus aan dat je op iets afstapt. Het is een teken van daadkracht. Door de negatieve connotatie zijn we het echter gaan verwarren met geweld en nog specifieker: buitenproportioneel geweld. Dat komt omdat we mannen dit vaak zien gebruiken op tv.

De oorspronkelijke kracht die achter de actie zit, is daarentegen een positieve kracht. Hij wordt in eerste instantie ingezet voor overleving en bijvoorbeeld ook voor rechtvaardigheid en bescherming. Het hanteren van het zwaard krijgt dan een positieve connotatie.

 

De rol van vrouwelijkheid

Maar het gebruik van buitenproportioneel geweld laat een andere kant zien van de man. Een man heeft de neiging om aan te vallen, als hij het gevoel heeft bedreigd te worden. Donald Trump bijvoorbeeld beantwoordt elke mogelijke dreiging met een aanvallende houding (Noord Korea, Russia-gate enz.). Waar komt dit aanvallend gedrag dan vandaan?

Het is opmerkelijk dat dit gedrag juist een vrouwelijke kant van de man blootlegt: kwetsbaarheid.

De positieve mannelijke energie raakt vervormd als er geen verbinding wordt gemaakt met de vrouwelijke tegenpool. De intrinsieke kracht van de man wordt een gevaarlijk gedrocht als de kwetsbaarheid die eronder ligt geen erkenning krijgt. Dat geldt zowel voor de relatie tussen mannen en vrouwen alsook voor de relatie tussen de mannelijkheid en vrouwelijkheid in jezelf.

Als een vrouw haar man eert in zijn kwetsbaarheid, kan het zaad van zijn kracht een echte voedingsbodem vinden. En als een man zijn vrouw eert in haar kracht, kan zij ontspannen in haar kwetsbaarheid.

Dat geldt ook voor de innerlijke balans in jezelf. Eer jouw kwetsbaarheid en jouw kracht kan tot volle bloei komen. Eer jouw kracht en jouw kwetsbaarheid wordt een veilige haven van geborgenheid.

 

Wat is jouw beeld van mannelijkheid?

Heb jij (als vrouw of man) een verwrongen beeld van mannelijkheid of kun jij mannelijkheid helemaal eren? Of worstel je zelf (als man of vrouw) met je kracht of je kwetsbaarheid?
Deel je ervaring met mij en je medelezers en laat ons weten welke plek mannelijkheid in jouw leven inneemt.

Ik lees graag je reactie.

Hartegroet,

Peter.

Share This