We zijn in het algemeen gewend om ons leven te vullen met allerlei bezigheden. We werken om de kost te verdienen, brengen onze kinderen naar school, doen het huishouden enz. enz. We vullen ons leven zodanig dat er geen ruimte meer is voor leegte. Zelfs als we gepensioneerd zijn, hebben we het vaak nog drukker dan in ons werkende leven.

Wat zou er gebeuren als je structureel een paar activiteiten uit je agenda zou schrappen en de ruimte die dit geeft ongevuld laat? Wat doet het met jou als je die leegte in je leven toelaat? Het zou je wel eens kunnen verbazen wat er in leegte te ontdekken valt.

 

Is leegte prettig of onprettig?

Velen van ons schuwen de leegte, omdat hij als beangstigend wordt ervaren. Hij haalt ons uit onze comfortzone, omdat we gewend zijn steeds maar dingen te doen. Zodra er een afspraak die we hebben gemaakt niet doorgaat, weten we die tijd meteen weer te vullen met een nieuwe activiteit. Als we een gesprek hebben met iemand en er valt een stilte, dan voelen we ons al snel ongemakkelijk. Of als een vriend of partner definitief afscheid van je neemt, kun je een diepe verlatenheid voelen.

Het zijn voorbeelden waarbij leegte als onprettig wordt ervaren. Deze ervaring heeft te maken met de manier waarop je naar leegte kijkt. De gedachten die je hierover hebt, bepalen hoe je die leegte ervaart. Die gedachten komen voort uit overtuigingen die hun oorsprong weer vinden in dingen die je in je vroege jeugd hebt meegemaakt.

Als je moeder er niet was toen je haar nodig had, kun je in je volwassen leven misschien moeilijk omgaan met mensen die jou zogenaamd in de steek laten, zoals diegene die een afspraak afzegt. Het gevolg is dat je op zoek blijft naar houvast in welke vorm dan ook. Je bent op zoek naar zekerheid. Zekerheid is dat wat jou een prettig gevoel geeft, je weet waar je aan toe bent.

Maar deze zekerheid blijkt een illusie als je afspraak niet doorgaat, als je je baan verliest of als je partner plotseling komt te overlijden. Je probeert je vast te houden aan dat wat geen zekerheid kan bieden. Wanneer het je echter lukt om dit patroon te herkennen en het een plek te geven, wordt het makkelijker om leegte in je leven toe te laten.

 

Leegte als geschenk

Erkenning is hierbij een sleutelwoord. Zodra je erkent dat iets is zoals het is – dat je afspraak is afgezegd, je je baan kwijt bent, je partner naar de andere wereld is overgegaan -, kun je berusten in die situatie. Ook als eventuele emoties tot bedaren zijn gekomen, kun je voelen dat je er niet meer van weg hoeft. De acceptatie van wat er is brengt jou naar een plek van rust en ruimte. Dat is wat de leegte jou te bieden heeft: rust en ruimte.

Het is niet voor niets dat veel mensen die het moeilijk vinden dit in hun dagelijks leven te creëren, meditatiecursussen volgen, op een retraite gaan of een sabbatical nemen.
Wanneer je leegte in plaats van een vervelende ongemakkelijkheid of een zwart gat gaat ervaren als een plek van rust en ruimte, kun je het wellicht ontvangen als een geschenk. Je kunt gaan voelen dat het je heel dicht bij jezelf brengt. En dat is misschien wel hetgene waar veel mensen bang voor zijn.

 

De potentie van leegte

Afgelopen maandag was ik bij een Boeddhistische les die door de dalai lama werd gegeven. Het was voor het eerst dat ik zo direct en actief met het Boeddhisme in aanraking kwam. Wat mij raakte en tot vreugde stemde was dat de kern van de Boeddhistische leer meteen onomwonden werd neergezet: leegte.

Kort gezegd wordt hiermee bedoeld dat achter de realiteit die we dagelijks ervaren een leegte schuil gaat. Bedenk maar eens dat je lichaam bestaat uit moleculen, die op hun beurt weer bestaan uit atomen, die weer bestaan uit elektronen, die zelf weer zijn opgebouwd uit quarks en ga zo maar door. Uiteindelijk komen we uit bij fotonen, golfjes van licht die steeds verschijnen en weer verdwijnen. Je lichaam is dus niets anders dan ruimte die maar voor een klein deel gevuld wordt met licht.

Dat wat vol lijkt te zijn, blijkt eigenlijk uit leegte te bestaan. En deze leegte is niet zomaar een leegte. Het is een ‘veld’ waaruit de genoemde fotonen tevoorschijn komen. Uit deze leegte komt alles voort dat zich manifesteert in onze dimensie. Het is een bron van creativiteit.

Deze leegte toe te laten betekent dat je contact maakt met de bron van je bestaan. Je maakt contact met het veld van onbeperkte mogelijkheden, van oneindige potentie. Hij geeft je niet alleen rust en ruimte, maar ook vrijheid en kracht. Door contact te maken met deze bron, maak je contact met wie je werkelijk bent. Het is jouw essentie, het is wie jij ten diepste bent.

 

Kun jij leegte omarmen?

Ben jij nog bang voor leegte? Of kun je hem toelaten en omarmen?

Deel je ervaringen hieronder en stimuleer je medelezer om de leegte in zijn/haar leven uit te nodigen en contact te maken met zijn/haar krachtbron.

Hartegroet,

Peter.

Share This