In deze tijd waarin het Coronavirus ons allemaal nog steeds bezig houdt, zijn er allerlei vragen die door vele wetenschappers, politici en verschillende belanghebbenden anders beantwoord worden. De overstijgende vraag die zich hier opdringt is: wat is waar en wat is niet waar?

Om te kunnen weten wat waar is en niet waar, is goede informatie essentieel. Vooral waar het om feitelijkheden gaat. Maar bovenal is jouw eigen onderscheidingsvermogen een onmisbaar gereedschap in waarheidsvinding. Want als je eenmaal de benodigde informatie hebt, hoe herken je dan wat waar is?

 

Het belang van goede informatie

We worden in de media overspoeld door informatie over het Coronavirus. Deze informatie is bedoeld om vragen die bestaan rondom het virus, te beantwoorden. De moeilijkheid hierbij is echter dat die informatie vaak tegenstrijdig is. De politiek zegt bijvoorbeeld dat we 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden om besmetting de voorkomen of in elk geval te minimaliseren. Maar er zijn wetenschappers die beweren dat 1,5 meter afstand bewaren geen zin heeft, omdat aerosols zich makkelijk veel verder door de lucht verspreiden en ook blijven hangen in slecht geventileerde ruimten. Is 1,5 meter afstand houden dan wel of niet zinvol?

De politiek zegt ook dat het goed is om onze handen regelmatig te desinfecteren met handgel. Anderen zeggen dat handen desinfecteren juist een averechts effect heeft, omdat niet alleen de ziektekiemen maar ook goede beschermende bacteriën hierdoor gedood worden. De kans op infectie zou hierdoor alleen maar toenemen.

En inmiddels zit de hele wereld met smacht te wachten op een vaccin tegen het virus, dat natuurlijk vele levens zal redden. In feite kan je beter spreken van ‘levens verlengen’. Want het is bekend dat het overgrote merendeel van de aan Corona overleden patiënten ouder was dan 75 jaar of ook andere gezondheidsklachten had.

De steeds weer terugkerende vraag bij vaccinatie is of het middel niet erger is dan de kwaal. Staan we wel voldoende stil bij de bijwerkingen van het vaccin en welke gevolgen dit op de langere termijn kan hebben? Hierover zijn de meningen duidelijk verdeeld. Hebben vaccinatieprogramma’s sinds medio vorige eeuw vele levens gered en zweert de overheid en een grote groep medici bij vaccinatie, ook heeft recent wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat vaccineren bepaalde aandoeningen, zoals auto-immuunziektes, astma, ADHD, eczeem en zelfs kanker in de hand kan werken.

 

Is informatie genoeg?

Een ander probleem dat we hierbij tegenkomen is dat lang niet alle informatie met het grote publiek gedeeld wordt. De regering kondigt allerlei beschermende maatregelen af, maar schenkt geen enkele aandacht aan wat bijvoorbeeld een gezonde leefstijl in deze situatie kan betekenen.

Het blijkt dat 77% van op de IC opgenomen patiënten overgewicht had/heeft en 30% obesitas. Het is bekend dat mensen met overgewicht gemiddeld een verminderde longcapaciteit hebben. Daarnaast is aangetoond dat overgewicht het immuunsysteem uit balans brengt door een te hoog buikvetgehalte. Een gezondere leefstijl zou voor deze mensen een significant verminderd risico op besmetting betekenen en bij besmetting een minder ernstig verloop van de ziekte.

Het is daarom opmerkelijk dat de politiek hier geen aandacht aan besteedt. Ook van de kant van de ziektekostenverzekeraars heb ik deze geluiden niet gehoord. Wat kan de reden zijn dat zij deze informatie niet verstrekken? Hebben zij er geen belang bij dat de burger mondig is en zelf verantwoording neemt voor zijn eigen gezondheid? Je zou denken van wel.

Het is dus cruciaal om goed geïnformeerd te zijn en voldoende informatie te hebben om ‘gezonde’ keuzes te maken. Toch is informatie op zich niet alles wat je nodig hebt om te weten wat goed voor je is. Je hebt ook een instrument nodig om die informatie op waarde te schatten. En dit instrument bezitten we allemaal.

 

Een instrument tot waarheidsvinding

Informatie die we vergaren moet verwerkt worden, het moet ergens een plek krijgen. Onwillekeurig wordt alle informatie die bij ons binnenkomt gecategoriseerd en op een relevante plek opgeslagen. Het is alsof we automatisch op elk stukje informatie een etiketje plakken om te weten wat we ermee kunnen of moeten.

Als je bijvoorbeeld in een winkel staat en er komt iemand binnen met een pistool of machinegeweer, zul je onmiddellijk een reactie hebben om jezelf in veiligheid te brengen. In een fractie van een seconde heb je deze informatie gecodeerd als ‘gevaarlijk’. Dit is wat we in feite doen met alle informatie die we ontvangen.

Door informatie te labelen geef je het betekenis en kun je bepalen wat je ermee doet. Met andere woorden, jij bent degene die aan het roer staat om te beslissen wat je doet met informatie. Of dat nu gebeurt vanuit een impuls of dat je hier een weloverwogen keuze in maakt, doet er niet toe.

Kennelijk heb je de beschikking over een innerlijk gereedschap dat snel of geduldig kan inschatten wat goed is voor jou. Op de een of andere manier heb je toegang tot een gebied dat weet wat jij in een gegeven situatie het beste kan doen. Dit weten is niet cognitief of rationeel. Het komt niet voort uit de rede, waarmee je alles beredeneert. Dit gebied is je intuïtie. Het is een diep innerlijk weten waar je blind op kunt vertrouwen.

Wil je dus weten wat waar is of niet waar, ga dan te rade bij dit kostbare instrument. En dit geldt uiteraard niet alleen nu in Coronatijd, maar überhaupt. Intuïtie is een gebied waar je altijd toegang toe hebt.
En besef dat achter elke waarheid een grotere waarheid zit. Wanneer je alles in een groter perspectief plaatst en een grotere context kunt zien, dan ben je in staat om werkelijk te relativeren en je leven te baseren op ‘gezonde’ keuzes.

 

Hoe kom jij tot waarheidsvinding?

Hoe ga jij om met informatie? Heb jij makkelijk toegang tot je intuïtie of wil je alles nog beredeneren?

Deel je ervaringen hieronder en stimuleer je medelezer om ook het gebied van je intuïtie te ontsluiten.

Hartegroet,

Peter.

 

Share This