Onze gedachten zijn zo gewoon voor ons, dat we ons er vaak niet bewust van zijn. Als je bedenkt dat we allemaal zo’n 70.000 gedachten per dag hebben, dan lijkt dat ook schier onmogelijk. Maar sta jij wel eens stil bij wat je allemaal denkt?

En wanneer je al de moeite neemt om je gedachten te observeren, wat zie je dan? Je kunt veel over jezelf te weten komen met het bestuderen van je gedachten. Sterker nog, achter je gedachten blijkt een wereld op zich schuil te gaan.

 

Jouw persoonlijke bril

Wanneer je eens rustig gaat zitten om je gedachten gade te slaan, dan zie je ongetwijfeld allerlei verschillende gedachten voorbij komen: ‘ik moet nog boodschappen doen vandaag’, ‘ik heb ook altijd pech’, ‘wat heeft die man een rare neus’, ‘dat was echt een heel leuk feest’ en ga zo maar door. Over letterlijk alles heb je bepaalde gedachten. Maar heb je je wel eens afgevraagd waar al deze gedachten vandaan komen?

Op zoek naar de oorsprong van je gedachten, kun je niet anders concluderen dat jouw gedachten heel persoonlijk zijn. Als je een film hebt gezien of een boek hebt gelezen, dan heb je daar waarschijnlijk anderen gedachten over dan iemand anders. Of heb je een bepaalde situatie meegemaakt, dan heb die op je eigen manier beleefd.

Je zou kunnen zeggen dat je alles waarneemt door een persoonlijke bril. Jij hebt een uniek filter waardoor de wereld bij jou binnenkomt. En dit filter bepaalt wat jij over alles en iedereen denkt. Maar wat maakt dat jouw filter verschilt met dat van een ander? Hoe komt het dat jij anders denkt over hetzelfde dan iemand anders?

 

Hoe jouw denkpatronen ontstaan

De vorming van jouw filter ligt voor een groot deel in hoe je als kind bent opgegroeid. Wat heb jij als kind meegemaakt en hoe ben je daarin beïnvloed door je omgeving? Wat je bijvoorbeeld van je ouders hebt geleerd of van de kerk, heeft grote invloed op hoe jij over bepaalde dingen denkt. Dat wat jou als kind geleerd is, heb je voor waar aangenomen.

Toen je als jong kind iets dramatisch meemaakte en je ouders waren er niet voor je op dat moment, dan ben je wellicht gaan geloven dat je alles alleen moet doen. Dit is een overtuiging die jouw gedachten en jouw verdere leven sterk kan beïnvloeden.
Of als je in je geloofsgemeenschap een liefdevolle omgeving vindt, dan ben je ongetwijfeld gaan geloven dat de mens goed is. Of dat God liefde is. Dan ervaar jij de wereld als zodanig. Ben je daarentegen opgegroeid in een gewelddadige omgeving, dan heb je heel waarschijnlijk de overtuiging aangenomen dat je moet vechten voor je bestaan. Of dat het niet veilig is hier.

Je overtuigingen, dat wat jij bent gaan denken over jezelf, over anderen, over de wereld en het leven, hebben zich in je mind vastgezet als denkpatronen. Je zou kunnen zeggen dat jouw overtuiging de gedachte is achter de gedachte. Elke gedachte die je denkt komt voort uit jouw zorgvuldig opgebouwd geloofssysteem. En dit geloofssysteem is hoogst persoonlijk.

 

De universele gedachte

Toch zijn jouw gedachten niet alleen puur persoonlijk. Achter elke persoonlijke gedachte zit ook een universele gedachte. Het is wat de oude Griekse filosoof Plato het ‘idee’ noemde. Elke persoonlijke gedachte is gestoeld op een oorspronkelijk idee van die gedachte.

Neem bijvoorbeeld zoiets eenvoudigs als een tafel. Wanneer je tien mensen vraagt op een blanco vel papier een tafel te tekenen, zullen er tien verschillende tafels verschijnen. Deze tafels hebben waarschijnlijk overeenkomstige eigenschappen, zoals poten en een blad. Maar de vorm van de tafels kan sterk uiteenlopen.

De oorsprong van deze verschillen liggen in de gedachte die je hebt bij het verschijnsel ‘tafel’. De één denkt aan een rechthoekige tafel, de ander aan een ronde en weer een ander aan een ovale. De één denkt aan een houten tafel, de ander aan een metalen en weer een ander aan nog een ander materiaal. Nog voor je de tafel gaat tekenen, heb je er meteen een beeld bij. Dit beeld is jouw invulling van het idee ‘tafel’.

We bedoelen echter allemaal hetzelfde als we het over een tafel hebben. Of je nu ‘tafel’, ‘table’, ‘Tisch’, ‘mesa’ of ‘asztal’ zegt, we weten waarover we het hebben als we het idee ‘tafel’ uitdrukken. Dit idee ‘tafel’ is universeel. Zo hebben we niet alleen een universeel idee over materiële zaken, maar ook over liefde, verdriet, rouw, vriendschap, moederschap, zonlicht etc. etc.

Hieruit kun je afleiden dat de verschillen in persoonlijke gedachten overbrugd worden door universele gedachten. Persoonlijke gedachten manifesteren zich doorgaans in woorden (of beelden), maar de universele gedachte gaat voorbij aan woorden en zelfs aan beelden. De universele gedachte stelt ons in staat om taaloverstijgend en beeldoverstijgend te communiceren.

Zo had ik jaren geleden toen ik op vakantie was in Cambodja op straat een ontmoeting met een blinde man. Ik was zijn taal Khmer niet machtig en hij sprak geen woord Nederlands of Engels. Omdat hij blind was konden we ook geen gebarentaal gebruiken. En toch was daar een ontmoeting waarin ik echt contact met hem had. Hoewel we elkaars woorden niet konden verstaan, was er een ‘verstaan’ op een ander niveau.

Wanneer je je persoonlijke gedachten onderzoekt en het gebied achter je persoonlijke gedachten ontdekt, maak je contact met het woord- en beeldloze veld waarin de universele gedachten ontstaan. Dan sta je in verbinding met het omnipotente veld van scheppende kracht. Je staat in verbinding met universele liefde. En deze universele liefde stelt je in staat een ander te verstaan, te begrijpen en te ontvangen voorbij zijn eigen woorden, beelden en gedachten.

 

Ken jij de gedachte achter de gedachte?

Kijk jij wel eens achter je persoonlijke gedachten? Ben jij je bewust van woord- en beeldloze communicatie?

Deel je ervaringen hieronder en stimuleer je medelezer om de gedachte achter de gedachte en daarmee universele liefde te ontdekken.

Hartegroet,

Peter.

Share This